Bạn đang ở đây: Nhà » Ngành ứng dụng » Coffee & Tea packaging solution

Ground Coffee-Coffee Bean- Trà lá -Granulated Tea

Trà cà phê

Một hệ thống tích hợp hoàn chỉnh của máy đóng bao VFFS, quy mô kết hợp, nhiều tuyến tính, phụ tùng khoan hoặc phụ kiện thể tích.

Bảo vệ điều trị cà phê và trà, như van khử khí, xả khí, gạch chân không cũng như gối chung, túi miếng vải hình tam giác, để bảo quản độ tươi và hương vị.