Bạn đang ở đây: Nhà » Ngành ứng dụng » Dung dịch đóng gói bột giặt

Bột giặt

Tính năng, đặc điểm

● Vffs bagger tích hợp với cốc thể tích, nhiều tuyến tính quy mô hoặc kết hợp quy mô
● phạm vi bao bì rộng từ 30grm đến 5lb trọng lượng
● phong cách gói khác nhau bao gồm cả gối, gusseted, đáy phẳng, quad con dấu, 3 hoặc 4 bên con dấu
● Fulyl có kinh nghiệm hệ thống đóng gói thùng carton tự động hóa để hoàn thành bao bì trong bao bì carton
● Giải pháp chìa khóa trao tay từ hợp tác thiết kế bố trí nhà máy cho gói sản phẩm cuối cùng